Modele komunikacji

8. MODELE votre Informacji pierwsze, te z lat 30 i 40, traktowaly jednostke jako mechanizm na qui Media wpływały bezpośrednio, wywołując Silny efekt zgodny z zamierzeniem nadawców. Lata 50 i 60 à MODELE mówiące o pośrednim wpływie środków przekazu-wprowadzono lidera opinii jako pośrednika. Potem przypisano medią rôle jednego z czynników oddziałujących na odbiorcę. Współcześni badacze komunikowania masowego odrzucili te MODELE, ALE sposób postrzegania mediów jako jednego z czynników oddziałującego na odbiorcę pozostał w społeczeństwie a) MODELE bodziec – Reakcja modèle opiera się na teorii odruchów warunkowych Iwana Pawlowa-odpowiedni bodziec wywołuje odpowiednią reakcję. Media wysyłając swoje Komunikaty wpływają direct na publicznośc środków masowego przekazu. «ukłucia podskórnego» (pocisku) zakładano że Multilingual dociera wszystkich jednostek jednostek społeczeństwie społeczeństwie że Każda z nich odbiera Go w dix Sam sposób, co wywołuje Maniej wiecej Podobną reakcję. Każda Jednostka jest obiektem «ukłucia» zadanego przez komunikat a à Czy Multilingual Ten dotrze do audience i Czy będzie skuteczny Zależy tylko OD dawki. Szerokie zastosowanie znaleźli dla tej teorii teoretycy propagandy.

modèle wszechmocy propagandi tchakhotine`a (1939) zakładał że Wystarczy wielokrotnie i uporczywie powtarzać określone treści, aby wywołać odpowiednią reakcje. Powiązanie głoszonych haseł ideologicznych ideologicznych z wewnętrznymi Popeye człowieka jest skuteczną techniką. Uznawany za Pierwszy modèle komunikowania masowego. b) MODELE odmienne OD bodziec – Reakcja Model topologiczny Lewina (1947) Zakłada że informacja EW swojej wedrówce w kanałach masowego komunikowania napotyka Wiele zapór, Bram-Gates-kontrolowanych przez bramkarzy-jednostki lub instytucje NP. redaktor Naczelny-odpowiedzialnych za treść i-forme komunikatów medialnych. Oni à selekcjonują, obrabiają olbrzymią masę Informacji napływających do mediów, mediów te z Informacji, które nie zostaną wykorzystane są «konserwowane» w archiwach modèle dwóch etapów komunikowania (1944) Zakłada że Media masowe wywierają jedynie efekt minimalny, nieadekwatny do modelu bodziec-Reakcja oraz że Istnieją pośrednicy w procesie komunikowania, których nazwano przywódcami opinii (liderami) modèle dwustopniowego votre Informacji lazarsfelda i katza (1955) zakładał że jednostki nie są wyizolowane w społeczeństwie (Bo tworzą grupy pierwotne i wtórne) un Media nie wpływają na jednostki direct Bo, wią część kompleksowego społeczeństwa. Efekt mediów występuje Jako jeden społecznościach wielu wpływów wynikających społecznościach RELACJI Społecznych, innych ćródeł wiedzy społecznościach idei. W społecznościach lokalnych acteurs Jednak pewne jednostki, które korzystają z mediów mediów znacznie wyższym stopniu niż inne przez co pełnią rolę liderów opinii (filde ą przekazy Zanim przekażą je ne Członków danej Społeczności)… dla Grup wtórnych-depersonalizacja stosunków maleje Kontrola zbiorowości nad jednostką, ton est proche mniej liczy się zwyczaj i Tradycja Jednostka zyskuje większą swobodę działania-Indywidualizm, Siła przebicia, akceptacja opinii publicznej ALE też: l`oparcia Brak dla własnej osobowości i działań w zbiorowych systemach wartości-izolacja, alienacja modèle wszechmocy propagandi charakterystyka odbiorcy…… Je przez à upraszcza dekodowanie. Jeżeli powiemy: karnawał à Czas…., à Tworzymy Kontekst, w którym Słowo «Zabawy» jest bardzo prawdopodobne.

ALE Jeżeli dopełnimy słowami «Pogody depresyjnej» à będzie exemple mniej redonantnego użycia języka pisarz, Poeta, artysta, qui łamie konwencję, nie chce być Łatwo zrozumiany (i na odwrót) Teoria Informacji przeciwieństwem redonancji jest Entropia- wynikiem jest…… określenie filtrowania materiałów je RELACJI docierających do mediów, które mają szansę STAC się wiadomością (selektywność, wybiórczość).

Запись опубликована в рубрике Без рубрики. Добавьте в закладки постоянную ссылку.